Er det noen begrensninger for en utlending å kjøpe eiendom i Tyrkia?
04
APR
KJØPE EIENDOM I TYRKIA
Er det noen begrensninger for en utlending å kjøpe eiendom i Tyrkia?

KJØPE EIENDOM I TYRKIA

Er det noen begrensninger for en utlending å kjøpe eiendom i Tyrkia?

Juridiske begrensninger for utlendinger:

  1. Personer med utenlandsk statsborgerskap kan kjøpe maksimalt 30 hektar eiendom i Tyrkia totalt.
  2. Utlendinger kan ikke kjøpe eiendom innenfor militære forbudt soner og sikkerhetssoner. Leie i slike soner er underlagt en spesiell tillatelse.
  3. I et distrikt / by; ikke mer enn 10% av det totale arealet av distriktet kan bli solgt til utlendinger.
  4. Utlendinger fra naboland kan ikke erverve eiendom i provinsene som grenser til sitt lands grenser. (F.eks grekerne ikke har lov til å kjøpe eiendom langs Egeerhavet, bulgarere på Thracian grensen eller russerne på den østlige kysten av Svartehavet )
  5.  De nevnte begrensningene gjelder ikke om løfter og heftelser til fordel for fysiske personer og utenrikshandel selskaper.
  6. Eiendommene er underlagt avvikling av bestemmelsene i følgende tilfeller: i) hvis Eiendommene kjøpt i strid med lover; ii) dersom de relevante departement og administrasjoner identifiserer at eiendommen blir brukt i strid med kjøps formål; iii) dersom utlendingen ikke søker for det aktuelle departementet innen tid i tilfelle eiendommen er kjøpt med et prosjekt engasjement; iv) dersom prosjektene ikke blir materialiserte innen tid.

 

            Vi på NORDIC TRUST HOMES er glade for å hjelpe deg som ønsker å kjøpe leilighet i Tyrkia.

Ta kontakt med oss for mer informasjon. www.nordictrustshomes.com

Tagger


Tags